รายชื่อลูกค้าของเรา

หน่วยงาน
ASA Center LibraryCHAVALIT & ASSOCIATES LIMITEDChiang Mai Montessori School
OZoneกรมบัญชีกลางกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
คณะเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมคุรุบรรณาลัย สพป.พิจิตรเขต 2บ้านใหม่สามัคคีธรรม
พิพิทธภัณฑ์เหมืองแร่ ภูเก็ตมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ศูนย์การศึกษาโคราชมูลนิธิสิกขาเอเชีย
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอคอยพัฒนาร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอคอยยพัฒนาร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร11ฯ
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร.ร.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯบางปอประชารักษ์ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาวษ.นพ. สำนักวิทยาบริการ มนพ.
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากวิทยาลัยการอาชีพพานทองวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครพนมวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลกวิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเขาย้อยวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ศูนย์การศึกษาโคราช ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบจ.อำนาจเจริญศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี
ศูนย์การเรียนรู้ฯ อำเภอวิเชียรบุรีศูนย์ข้อมูลการศึกษาและสารสนเทศศูนย์คัมภีร์ไฟฟ้า
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวศูนย์ภูฟ้าพัฒนาศูนย์วิทยบริการโรงเรียนจ่านกร้อง
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น1สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สันตยานันท์สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานบัณฑิตวิทลัย
สำนักงานเทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)สุรินทร์ จุลบุตรหน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ ระยอง
หน่วยวิทยบริการวัดสามพรานหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
ห้องสมุด OZoneห้องสมุดEPร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการห้องสมุดEPร.ร.อัสสัมชัญฯสมุทรปราการ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์ห้องสมุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้องสมุดกระจกเงา
ห้องสมุดกระทรวง ICTห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพไทยห้องสมุดดิอินเนอพีซ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปัวห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแควห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงกลาง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จริมห้องสมุดประถมฯร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการห้องสมุดประถมฯร.ร.อัสสัมชัญฯสมุทรปราการ
ห้องสมุดมัธยมฯ ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการห้องสมุดมัธยมฯร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการห้องสมุดยุวพุทธิกสมาคม
ห้องสมุดร.ร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยห้องสมุดร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการห้องสมุดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ห้องสมุดศูนย์สันติภาพห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง
ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ห้องสมุดหอประวัติเมืองเชียงราย
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯห้องสมุดเชื้อเพลิงห้องสมุดเด็กวัดสามัคคีธรรม
ห้องสมุดเทศบาลนครแม่สอดห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยจังหวัดสระแก้วห้องสมุดโรงเรียนบ้านอากาศ
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยอนุบาลท่าตะโกอนุบาลเจริญศิลป์
อบต.ท้ายเหมืองอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองยโสธร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯเซนต์ปอลหนองคายเด่นไชยวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์)โงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลวังสวนสราญรมย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภูโรงพยาบาลเลย
โรงเรียน ณ ดรุณโรงเรียน ตชด. บ้านในวงโรงเรียน เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมโรงเรียนกระบากวิทยาคาร
โรงเรียนกวางโจนศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์โรงเรียนกาบังพิทยาคม
โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190โรงเรียนการุ้งวิทยาคมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2โรงเรียนขัติยะวงษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
โรงเรียนขุนยวมวิทยาโรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษาโรงเรียนคลองกะจะ
โรงเรียนคลองทรงกระเทียมโรงเรียนคลองทวีวัฒนาโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนคลองบางแก้วโรงเรียนคลองพนโรงเรียนคลองพนสฤกษดิ์พิทยา
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์โรงเรียนคลองลานวิทยาโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
โรงเรียนคันนายาวโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมโรงเรียนคำบงพิทยาคม
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์โรงเรียนคูเต่าวิทยาโรงเรียนคูเมืองวิทยา
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมโรงเรียนค้อวิทยาคมโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารโรงเรียนจรูญลองรัตนาคารโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารโรงเรียนจินดาศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีโรงเรียนชัยมงคลพิทยา
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างโรงเรียนชุมชน3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟโรงเรียนชุมชนคงวิทยาโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้ายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินโรงเรียนชุมชนบ้านวัด
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาการ)โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนชุมชนประทายโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนภูเรือ
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์โรงเรียนชุมชนวัดทับมาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
โรงเรียนชุมชนหนองหินโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
โรงเรียนชุมชนแท่นประจันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาโรงเรียนชุมชนโนนแดง
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์โรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงโรงเรียนช่อลมจันทิมาประชาพิทักษ์
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมโรงเรียนดงมะไฟวิทยาโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
โรงเรียนดงสว่างวิทยาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมโรงเรียนดอยลานพิทยาโรงเรียนด่านซ้าย
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมโรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนตันหยงมัสโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์โรงเรียนตาพระยาโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
โรงเรียนทองพูลอุทิศโรงเรียนทอรักโรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาโรงเรียนทุ่งคอก
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ่งศรีอุดมโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
โรงเรียนท่าชัยวิทยาโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมโรงเรียนท่าแสงวิทยายนโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์โรงเรียนธารน้ำใจ
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมืองโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมืองโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
โรงเรียนนาดีพิทยาคมโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
โรงเรียนนามนพิทยาคมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาโรงเรียนนาอ้อวิทยา
โรงเรียนนาเจริญหนองแดงโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารโรงเรียนนิลราษฎร์อุปถัมภ์โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมโรงเรียนน้ำพอง
โรงเรียนน้ำสวยวิทยาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยโรงเรียนบรรจงรัตน์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3โรงเรียนบัวงามวิทยาโรงเรียนบัวลาย
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมโรงเรียนบางคูลัด
โรงเรียนบางจานวิทยาโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)โรงเรียนบางบัวฯ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนบางสะพานโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
โรงเรียนบางเชือกหนังโรงเรียนบางเลนวิทยาโรงเรียนบางไก่เถื่อน
โรงเรียนบี.กริมโรงเรียนบึงของหลงวิทยาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
โรงเรียนบ้นสวนกล้วยโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านกล้อทอโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยโรงเรียนบ้านกุดเวียน
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อโรงเรียนบ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี)โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ
โรงเรียนบ้านขุนนาวังโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมโรงเรียนบ้านคลองภาษี
โรงเรียนบ้านคลองมะขามโรงเรียนบ้านคลองยางโรงเรียนบ้านคลองสงค์
โรงเรียนบ้านคลองสระโรงเรียนบ้านคลองเหนกโรงเรียนบ้านคลองโหยน
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนโรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่226
โรงเรียนบ้านควนใหม่โรงเรียนบ้านคำตากล้าโรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
โรงเรียนบ้านคำเลาะโรงเรียนบ้านคุ้มโรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
โรงเรียนบ้านชัฏฝางโรงเรียนบ้านชายเคืองโรงเรียนบ้านช่องพลี
โรงเรียนบ้านซับมะนาวโรงเรียนบ้านซับสนุ่นโรงเรียนบ้านซับใหม่
โรงเรียนบ้านดงซ่อมโรงเรียนบ้านดงหลวงโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงอินตาโรงเรียนบ้านดงเกตุโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนขาวโรงเรียนบ้านดอนฮีโรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงโรงเรียนบ้านตะเคียนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาโรงเรียนบ้านตากแดดโรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองโรงเรียนบ้านถาวรโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์โรงเรียนบ้านถ้ำปลาโรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านทับร้างโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งโม่งโรงเรียนบ้านท่ากูบ
โรงเรียนบ้านท่ามะปริงโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)โรงเรียนบ้านท่าลี่
โรงเรียนบ้านท่าศิลาโรงเรียนบ้านท่าสะแกโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
โรงเรียนบ้านท่าอุเทนโรงเรียนบ้านท่าเกวียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านนกงางโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารโรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านนาดอกคำโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่120ฯ
โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดโรงเรียนบ้านนาทอนโรงเรียนบ้านนาน้อย
โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดโรงเรียนบ้านนาพู่โรงเรียนบ้านนารายณ์
โรงเรียนบ้านนาสวนโรงเรียนบ้านนาสีนวลโรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านน้ำฉา
โรงเรียนบ้านน้ำรินโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะโรงเรียนบ้านน้ำสวยพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านน้ำหมันโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องโรงเรียนบ้านน้ำแคม
โรงเรียนบ้านบัวมลโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางลาด
โรงเรียนบ้านบางสานโรงเรียนบ้านบางเจริญโรงเรียนบ้านบางเลน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯโรงเรียนบ้านบาละโรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ)โรงเรียนบ้านบึงมาลย์โรงเรียนบ้านบึงลูกนก
โรงเรียนบ้านบึงหล่มโรงเรียนบ้านบุฉนวนโรงเรียนบ้านบุสูง
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวโรงเรียนบ้านบ่อรัง
โรงเรียนบ้านบ่อแก้วโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
โรงเรียนบ้านปลาขาวโรงเรียนบ้านปวนพุโรงเรียนบ้านปอพราน
โรงเรียนบ้านปอพานโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมโรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านปางส้านโรงเรียนบ้านป่าตึงโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
โรงเรียนบ้านป่าพลูโรงเรียนบ้านป่าลานโรงเรียนบ้านป่าวิไล
โรงเรียนบ้านป่าหว้านโรงเรียนบ้านป่าเป้าโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
โรงเรียนบ้านผาเวียงโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงโรงเรียนบ้านพระเพลิง
โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)โรงเรียนบ้านพรุเตยโรงเรียนบ้านพวงพยอม
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)โรงเรียนบ้านภูกระแตโรงเรียนบ้านมรสวบ
โรงเรียนบ้านมหาเจริญโรงเรียนบ้านมอเหนือโรงเรียนบ้านมาบกระเปา
โรงเรียนบ้านมือบาโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีโรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายโรงเรียนบ้านม่วงชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยโรงเรียนบ้านยะรัง
โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)โรงเรียนบ้านยางคำโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์โรงเรียนบ้านระเริง
โรงเรียนบ้านร่มหลวงโรงเรียนบ้านร่องคำโรงเรียนบ้านร่องย้าง
โรงเรียนบ้านลวงเหนือโรงเรียนบ้านลาดชุมพลโรงเรียนบ้านลานกระบือ
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมโรงเรียนบ้านลำทับโรงเรียนบ้านลำนางรอง
โรงเรียนบ้านวังกวางโรงเรียนบ้านวังกว้างโรงเรียนบ้านวังกะทะ
โรงเรียนบ้านวังข่อยโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
โรงเรียนบ้านวังดินสอโรงเรียนบ้านวังตาช่วยโรงเรียนบ้านวังทะลุ
โรงเรียนบ้านวังทับไทรโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวโรงเรียนบ้านวังศิลา
โรงเรียนบ้านวังเพลิงโรงเรียนบ้านวังแท่นโรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านวาวีโรงเรียนบ้านศรีขวัญเมืองโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
โรงเรียนบ้านศรีเมืองโรงเรียนบ้านศาลาด่านโรงเรียนบ้านสบเป็ด
โรงเรียนบ้านสวนกล้วยโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมโรงเรียนบ้านสองสลึง
โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่92โรงเรียนบ้านสะแบงโรงเรียนบ้านสักแห้ง
โรงเรียนบ้านสันติสุขโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยโรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านสูบโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่โรงเรียนบ้านหนองขามโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงโรงเรียนบ้านหนองคอม
โรงเรียนบ้านหนองคันนาโรงเรียนบ้านหนองค้าฯโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
โรงเรียนบ้านหนองชากแง้วโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายโรงเรียนบ้านหนองพง
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าโรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้าโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสะแกโรงเรียนบ้านหนองสะโนโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
โรงเรียนบ้านหนองเรือโรงเรียนบ้านหนองแล้งโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแสงโรงเรียนบ้านหนองโค้งโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)โรงเรียนบ้านหมูม้นโรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านหว้าโรงเรียนบ้านหัวดงโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านหินลาดโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมโรงเรียนบ้านห้วยคุ
โรงเรียนบ้านห้วยต้มโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศ์อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
โรงเรียนบ้านห้วยผากโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่35โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไร่โรงเรียนบ้านอุ่มโรงเรียนบ้านอ่างทอง
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
โรงเรียนบ้านเกาะเต่าโรงเรียนบ้านเขวาไร่โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)
โรงเรียนบ้านเขาทะลุโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านเข็กน้อยโรงเรียนบ้านเจ้าเณรโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)โรงเรียนบ้านเชียงยืนโรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
โรงเรียนบ้านเนินขวางโรงเรียนบ้านเนินจำปาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โรงเรียนบ้านเพชรมงคลโรงเรียนบ้านเพิ่มโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"โรงเรียนบ้านเม็กดำ
โรงเรียนบ้านเวียงฝางโรงเรียนบ้านเวียงพานโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางโรงเรียนบ้านเหล่ายาว
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยาโรงเรียนบ้านเหิบ
โรงเรียนบ้านเอราวัณโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
โรงเรียนบ้านแปรงโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะโรงเรียนบ้านแม่ตื่นโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์โรงเรียนบ้านแม่ป้อกโรงเรียนบ้านแม่ละเมา
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงโรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยาคมโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนโรงเรียนบ้านแสนสี
โรงเรียนบ้านแหลมโรงเรียนบ้านแหลมสักโรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นโรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนบ้านโคกตกโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งโรงเรียนบ้านโคกปรือ
โรงเรียนบ้านโคกผักหอมโรงเรียนบ้านโคกมนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่าโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา)
โรงเรียนบ้านโนนป่าซางโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกโรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนสว่างโรงเรียนบ้านโนนสะอาดโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทอง)โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)โรงเรียนบ้านโพนม่วงโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ ๕)
โรงเรียนบ้านโสกแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาโรงเรียนบ้านในไร่
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนโรงเรียนบ้านไม้เรียบโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียนบ้านไร่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านไร่อ้อยโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนปทุมคงคาโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์)
โรงเรียนประชาบำรุงโรงเรียนประชาพัฒนาโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนประถมนนทรีโรงเรียนประภาสวิทยาโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนปากจั่นวิทยาโรงเรียนปากชมวิทยาโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปายวิทยาคารโรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมโรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนพบพระวิทยาคมโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพระปฐมพิทยาลัยโรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารโรงเรียนพรเจริญวิทยาโรงเรียนพังเคนพิทยา
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์โรงเรียนพัทลุงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์โรงเรียนพิชัยโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
โรงเรียนพิบูลมังสาหารโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑โรงเรียนพิมายสามัคคี๑
โรงเรียนพุดซาพิทยาคมโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์โรงเรียนมัธยมบ้านนายาวโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานบ้านนายาวโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแกโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานีโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์โรงเรียนมารีวิทยาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาโรงเรียนยางรากวิทยา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยาโรงเรียนรังษีวิทยาโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยาโรงเรียนรัตนวิทยาคม
โรงเรียนรางราชพฤกษ์(นุชมีอุทิศ)โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2โรงเรียนราชวัตรวิทยา
โรงเรียนราชานุบาลโรงเรียนร่มฉัตร (เทศบาล2)โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีโรงเรียนร่มเกล้า2โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัง
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
โรงเรียนร่องตาทีวิทยาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2โรงเรียนลองวิทยาโรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนละหานเจริญวิทยาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โรงเรียนลำปลาหางวิทยาโรงเรียนลูกรักเชียงของโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
โรงเรียนวังชิ้นวิทยาโรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศโรงเรียนวังทองวิทยา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมโรงเรียนวังยางวิทยาคมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมโรงเรียนวังเหนือวิทยาโรงเรียนวังแก้ววิทยา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยาโรงเรียนวังใหม่พัฒนาโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนวัฒนานครโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดกระเบียดโรงเรียนวัดกลางบางแก้วโรงเรียนวัดกลางใหม่
โรงเรียนวัดกะเปียดโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อโรงเรียนวัดคลองโนนโรงเรียนวัดคลองใหญ่
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่11โรงเรียนวัดคีรีวงโรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร5)โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
โรงเรียนวัดชากหมากโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยโรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อโรงเรียนวัดตโปทารามโรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
โรงเรียนวัดทองศาลางามโรงเรียนวัดทัพหมันโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
โรงเรียนวัดทุ่งคอกโรงเรียนวัดท่าข่อยโรงเรียนวัดท่าตลาด
โรงเรียนวัดท่ายางโรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)โรงเรียนวัดธรรมปัญญาโรงเรียนวัดธัญญาราม
โรงเรียนวัดนางชำโรงเรียนวัดนินสุขารามโรงเรียนวัดน้ำคบ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)โรงเรียนวัดบางบอนโรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดบางพระโรงเรียนวัดบางสวรรค์โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางแหวนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือโรงเรียนวัดบ้านกลาง
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์โรงเรียนวัดบ้านฉางโรงเรียนวัดบ้านดง
โรงเรียนวัดบ้านดาบโรงเรียนวัดบ้านทวนโรงเรียนวัดบ้านส้อง
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมโรงเรียนวัดประชาวงศารามโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
โรงเรียนวัดประตูใหญ่โรงเรียนวัดปัจจันตคามโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
โรงเรียนวัดป่าเรไรโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์โรงเรียนวัดพรหมสาคร
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม(พนมวิทยาคาร)โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์โรงเรียนวัดพิกุล
โรงเรียนวัดพิชัยญาติโรงเรียนวัดพุทธิสารโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
โรงเรียนวัดมหาบุศย์โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)โรงเรียนวัดมะเดื่อ
โรงเรียนวัดมัชฌันติการามโรงเรียนวัดมาบไผ่โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดรัตนารามโรงเรียนวัดราชสิงขรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกโรงเรียนวัดลำต้อยติ่งโรงเรียนวัดวังน้ำขาว
โรงเรียนวัดวังม้า(ชลประสิทธิ์วิทยา)โรงเรียนวัดวังสำโรงโรงเรียนวัดวังไคร้
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตรโรงเรียนวัดศรีบัวทองโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
โรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)โรงเรียนวัดศรีสุดารามโรงเรียนวัดศรีสุนทร
โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15)โรงเรียนวัดศาลาแดงโรงเรียนวัดสนามนอก
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54)โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนวัดสวนพลูโรงเรียนวัดสวนส้มโรงเรียนวัดสว่างมนัส
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสะแกงามโรงเรียนวัดสามร่ม(ไพบูลย์ปัญญา)
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสโรงเรียนวัดสีบัวทองโรงเรียนวัดสีสุก
โรงเรียนวัดสุทธารามโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
โรงเรียนวัดหนองกระเบียนโรงเรียนวัดหนองกันเกราโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองชิ่มโรงเรียนวัดหนองติมโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ215)
โรงเรียนวัดหนองยางโรงเรียนวัดหนองแกโรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนวัดหนองไผ่โรงเรียนวัดหางไหลโรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอินทราวาสโรงเรียนวัดอุดมรังสีโรงเรียนวัดอู่ตะเภา
โรงเรียนวัดเขาต่อโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองโรงเรียนวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"โรงเรียนวัดเจ้าอาม
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีโรงเรียนวัดเทพนิมิตรโรงเรียนวัดเทวสุนทร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาสโรงเรียนวัดเสนาสน์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
โรงเรียนวัดแจงร้อนโรงเรียนวัดแป้นทองโรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา)
โรงเรียนวัดแสลงโรงเรียนวัดโคนอนโรงเรียนวัดโนนสะเดา
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวโรงเรียนวัดโพธิ์ทองโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
โรงเรียนวัดไชโยโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯโรงเรียนวัดไผ่ตัน
โรงเรียนวิชิตสงครามโรงเรียนวิมลวิทยาโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมโรงเรียนศรีนภเขตวิทยาโรงเรียนศรีนภเขตวิทยาวัดตากฟ้า
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยาโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการโรงเรียนสบจางวิทยา
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี1
โรงเรียนสมเด็จพระวันรัตโรงเรียนสรรพวิทยาคมโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
โรงเรียนสระสี่เหลี่ยมโรงเรียนสระแก้วโรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมโรงเรียนสันป่าสักวิทยา
โรงเรียนสันมหาพนวิทยาโรงเรียนสากลพัฒนาโรงเรียนสาธารณะสุขสะหวันนะเขด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม)โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามโรงเรียนสามสวนวิทยาโรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนสามัคคีศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์โรงเรียนสี่แยกเขาดินโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
โรงเรียนสุเหร่าซีรอโรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมโรงเรียนหนองคายวิทยาคารโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
โรงเรียนหนองฉางวิทยาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมโรงเรียนหนองทะเลวิทยาโรงเรียนหนองน้ำใส
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลโรงเรียนหนองมะเขือ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯโรงเรียนหนองยางพิทยาคม
โรงเรียนหนองสอพิทยาคมโรงเรียนหนองสังข์วิทยายนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาโรงเรียนหนองเรือวิทยาโรงเรียนหนองแวงวิทยา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษาโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามโรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุงโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารโรงเรียนห้วยยอดโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคมโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมโรงเรียนห้องสอนศึกษาโรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
โรงเรียนอนุบาลปะคำโรงเรียนอนุบาลปัตตานีโรงเรียนอนุบาลปากคาด
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าโรงเรียนอนุบาลป่าบอน
โรงเรียนอนุบาลพังงาโรงเรียนอนุบาลพัทลุงโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลยะรังโรงเรียนอนุบาลระนองโรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางในโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลาโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
โรงเรียนอนุบาลหนองแสงโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีโรงเรียนอนุบาลเกาะคาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลเซกาโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลเลยโรงเรียนอนุบาลเสริมงามโรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่ (บ้านป่ากว๋าว)
โรงเรียนอนุบาลแสวงหาโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
โรงเรียนอนุบาลไทรโยคโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
โรงเรียนอมรศิลป์โรงเรียนอยู่สุขอนุสรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมโรงเรียนเขาย้อยวิทยาโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี ฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชร
โรงเรียนเชียงของวิทยาคมโรงเรียนเชียงคานโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมโรงเรียนเซนต์คาเบรียลโรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนเด่นไชยวิทยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนเต็มรักศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยาโรงเรียนเทพนารีโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่าโรงเรียนเทศบาล 1 ( วัดทองพุ่มพวง )โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรีโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)โรงเรียนเทศบาล 3 วัดนครอินทร์โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปรางค์)
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย) โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)โรงเรียนเทศบาล 6 อุดรธานีโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีโรงเรียนเทศบาลวัดละหารโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านหนองชากแง้วโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
โรงเรียนเทียมนครวิทยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศโรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนเปรมประชาโรงเรียนเพชรพิทยาคมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมโรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยาโรงเรียนเมืองด้งวิทยาโรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนเมืองปานวิทยาโรงเรียนเมืองพนมไพรโรงเรียนเมืองพังงา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนเวียงผาวิทยาโรงเรียนเวียงมอกวิทยาโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
โรงเรียนเอกชัยโรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาโรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุลโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโรงเรียนแม่เมาะวิทยาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
โรงเรียนโนนราษีวิทยาโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาโรงเรียนโนนสีดาวิทยา
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์โรงเรียนโนนไทยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
โรงเรียนโพธิแสนวิทยาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาโรงเรียนโพนพิทยาคมโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
โรงเรียนไชยปราการโรงเรียนไทยคริสเตียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กระทู้)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62ฯ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา72(เทศบาล8)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน)โรงเรียนไทรงามพิทยาคมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม