• slide one

  โปรโมชั่นสุดพิเศษ........เพียง 28,900.-


  โปรแกรมห้องสมุด Library 2000 รุ่น 3 user พร้อมเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
  วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2558
 • slide one

  โปรแกรมห้องสมุด library 2000
  version 2015

  เรารับประกันตลอดอายุการใช้งาน เพราะเราคือมืออาชีพด้านซอฟต์แวร์จัดการห้องสมุด
 • slide one

  ขอขอบคุณ
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

  ที่ได้กล่าวถึงโปรแกรมห้องสมุด Library2000 ไว้ในวารสารของสมาคมฯ นับเป็นกำลังใจที่ดียิ่งสำหรับบริษัท และขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่่พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดที่ดี แก่คนไทยต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ จะทำอย่างสุดกำลังตลอดไป

facebook

ลูกค้าของเรา

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail


หอสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
โครงการ eLibrary สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 44 โรงเรียน

...


ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนไร้ใต้ประชาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี

ข่าวสารโปรแกรมห้องสมุด

21/08/2556 เพิ่มข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลกลางเป็น 250,000 เล่ม เพิ่มความสะดวกแก่บรรณารักษ์ เพียงค้นหาข้อมูลจาก isbn หรือชื่อหนังสือ หรือชื่อผู้แต่งหากพบข้อมูล ระบบจะถ่ายโอนจากข้อมูลส่วนกลางมาเก็บในฐานข้อมูลของห้องสมุดทันที เป็นการลดภาระงานให้กับรรณารักษ์ได้เป็นอย่างดี

21/06/2556 ปรับปรุงส่วนของหน้าจอระบบบันทึกการเข้าใช้ ให้สามารถใช้งานกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือรุ่นใหม่ รุ่น zk 45000

03/05/2556 การนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ excle โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลนักเรียนได้เอง จากไฟล์ excel ลดการทำงาน

23/04/2556 เพิ่มระบบวิเคราะห์ผู้แต่ง โดยอ้างอิงการวิเคราะห์เลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งขาติ เพิ่มความสะดวกแก่บรรณารักษ์ ให้ห้องสมุดสามารถบันทึกข้อมูลได้ตรงตามมาตราฐานบรรษารักษ์ศาสตร์ มูลส่วนกลางมาเก็บในฐานข้อมูลของห้องสมุดทันที เป็นการลดภาระงานให้กับรรณารักษ์ได้เป็นอย่างดี