รับประกันตลอดอายุการใช้

เรารับประกันตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้สบายใจว่าสามารถใช้งานโปรแกรมได้ต่อเนื่อง เมื่อประสบปัญหาสามารถติดต่อเราได้เสมอ แม้ว่าจะนานเพียงใดก็ตาม

รองรับมาตราฐานงานห้องสมุด

เราพัฒนาโปรแกรมบนพื้นฐานความต้องการของบรรณารักษ์ และตามหลักวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ทุกประการ รองรับมาตรฐานระดับสากล อาทิ AACRII , Marc21 มาตราฐานการสืบค้น OAI-PMH, Z39.50 รองรับทรัพยากรภายในห้องสมุดทุกประเภทเช่น หนังสือ,สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง,วารสาร,กฤตภาค,ดัชนีวารสาร,DVD,เทป เป็นต้น

ดูแลแก้ปัญหาได้รวดเร็วด้วย Teamviewer

ลูกค้าอยู่ไกลเพียงใด เราสามารถดูแลได้เสมอ ด้วย Remote ผ่านโปรแกรม Teamviewer สามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมห้องสมุดได้วันต่อวัน สะดวกรวดเร็ว ทันใจ ทันทีทันใด

ไม่จำกัดจำนวนข้อมูลที่บันทึก

ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล ห้องสมุดสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยบาร์โค้ด 7 หลักสามารถรองรับหนังสือได้มากถึง 10 ล้านรายการ

รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

โปรแกรมสามารถสร้างเส้นบาร์โค้ดหนังสือได้เอง สร้างบัตรสมาชิกได้เอง รองรับบัตรสมาชิกหรือบัตรอื่นๆ ของหน่วยงาน รองรับระบบลายนิ้วมือ สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว รองรับระบบ RFID เต็มรูปแบบ ทั้งยืมคืน ระบบกันขโมยหนังสือ

ระบบฐานข้อมูลกลางมากถึง 400,000 รายการ

เรามีข้อมูลหนังสือมากถึง 400,000 รายการให้สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลของห้องสมุด ช่วยประหยัดเวลาการป้อนข้อมูล และระบบนำเข้าข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพ ลดเวลาการป้อนข้อมูลจำนวนมากได้เป็นอย่างดี