รับประกันตลอดอายุการใช้

เรารับประกันตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้สบายใจว่าสามารถใช้งานโปรแกรมได้ต่อเนื่อง เมื่อประสบปัญหาสามารถติดต่อเราได้เสมอ แม้ว่าจะนานเพียงใดก็ตาม

รองรับมาตราฐานงานห้องสมุด

เราพัฒนาโปรแกรมบนพื้นฐานความต้องการของบรรณารักษ์ และตามหลักวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ทุกประการ รองรับมาตรฐานระดับสากล อาทิ AACRII , Marc21 มาตราฐานการสืบค้น OAI-PMH, Z39.50 รองรับทรัพยากรภายในห้องสมุดทุกประเภทเช่น หนังสือ,สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง,วารสาร,กฤตภาค,ดัชนีวารสาร,DVD,เทป เป็นต้น

ดูแลแก้ปัญหาได้รวดเร็วด้วย Teamviewer

ลูกค้าอยู่ไกลเพียงใด เราสามารถดูแลได้เสมอ ด้วย Remote ผ่านโปรแกรม Teamviewer สามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมห้องสมุดได้วันต่อวัน สะดวกรวดเร็ว ทันใจ ทันทีทันใด

ไม่จำกัดจำนวนข้อมูลที่บันทึก

ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล ห้องสมุดสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยบาร์โค้ด 7 หลักสามารถรองรับหนังสือได้มากถึง 10 ล้านรายการ

รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

โปรแกรมสามารถสร้างเส้นบาร์โค้ดหนังสือได้เอง สร้างบัตรสมาชิกได้เอง รองรับบัตรสมาชิกหรือบัตรอื่นๆ ของหน่วยงาน รองรับระบบลายนิ้วมือ สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว รองรับระบบ RFID เต็มรูปแบบ ทั้งยืมคืน ระบบกันขโมยหนังสือ

ระบบฐานข้อมูลกลางมากถึง 400,000 รายการ

เรามีข้อมูลหนังสือมากถึง 400,000 รายการให้สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลของห้องสมุด ช่วยประหยัดเวลาการป้อนข้อมูล และระบบนำเข้าข้อมูลที่มีประสิทธิ์ภาพ ลดเวลาการป้อนข้อมูลจำนวนมากได้เป็นอย่างดี

ลูกค้าของเรา

Latest Products Image

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่โรงเรียนสตรีสุมทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และได้ดำเนินการย้ายโอนฐานข้อมูลเก่า วันที่ติดตั้ง 11/07/59 ทีมงานโปรแกรมห้องสมุดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Latest Products Image

Upgrade โปรแกรมที่โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท จ.อ่างทอง

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท จ.อ่างทอง เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ติดตั้งโปรแกรมมานานกว่า 10 ปี ได้ดำเนินการ upgrade โปรแกรมให้เป็นรุ่น MySQL เมื่อวันที่ 16/07/59 ทีมงานโปรแกรมห้องสมุดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

Latest Products Image

ติดตั้งโปรแกรมที่โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.บุรีรัมย์

ทีมงานได้เดินทางไปติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดที่โรงเรียนมารีย์วิทยา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ทีมงานขอขอบคุณโรงเรียนที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรามา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

Latest Products Image

ติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดที่บ.โอสรถสภาฯ

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ห้องสมุดของบริษัทโอสรถสภา เป็นห้องสมุดภายในบริษัทให้บริการแก่พนักงานกว่า 2,000 คน ทีมงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Latest Products Image

ติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดศูนย์สันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ห้องสมุดศูนย์สันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย ทีมงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Latest Products Image

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สายไหม

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พร้อมระบบลายนิ้วมือ ทีมงานโปรแกรมห้องสมุดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

1 User 35,900.-

 • ใช้ได้เพียง 1 เครื่อง
 • ฐานข้อมูล MS-Access
 • ลงทะเบียนหนังสือ สมาชิก ยืมคืน
 • สืบค้น ระบบบันทึกการเข้าใช้
 • ติดตั้งและแนะนำการใช้ผ่านระบบ Remote/โทรศัพท์
 • ไม่จำกัดจำนวนข้อมูลที่ลงทะเบียน
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • อุปกรณ์
 •     เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง

3 User 129,900.-

 • ใช้ได้ไม่เกิน 3 เครื่อง
 • ฐานข้อมูล MySQL
 • ลงทะเบียนหนังสือ สมาชิก ยืมคืน สถิติเข้าออก
 • ระบบบันทึกการเข้าใช้
 • สืบค้นผ่านเว็บ (WebOPAC)
 • รองรับระบบ RFID,ลายนิ้วมือ
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • อุปกรณ์
 •     เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง

Unlimited User 259,900.-

 • ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
 • ฐานข้อมูล MySQL,postgreSQL,
  MS-SQL (option)
 • ลงทะเบียนหนังสือ สมาชิก ยืมคืน
 • ระบบบันทึกการเข้าใช้
 • สืบค้นผ่านเว็บ (WebOPAC)
 • รองรับระบบ RFID,ลายนิ้วมือ
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • อุปกรณ์
 •     เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง
 •     เครื่องอ่านลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง
 •     Server : DELL T20 Ram 8 GB,1 Tb